Support
www.facebook.com/autocity899
0-2936-6073,0-2966-1748,0-2936-6073
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
lalita | 27-11-2012 | Hits  20595
ระบบเสียงเพื่อการอบรมสัมนาและเพื่อการประชุม เนื่องจากในการอบรมสัมนาหรือการประชุม จะมีการบรรยายและแสดง ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ประชุม อีกทั้งยังต้องมีการสอบถามและชี้แจง เหตุผลต่าง ๆ จึงต้องใช้ระบบ Two Way Communication และจัดตำแหน่งของ ระบบเสียงต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ระบบเสียงเพื่อการสื่อสารข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงชนิดนี้จะคล้ายกับระบบกระจายเสียงสาธารณะและระบบเสียง เพื่อความบันเทิง เพียงแต่ระบบนี้้จะเจาะจงเฉพาะพื้นที่
lalita | 31-10-2012 | Hits  21537
ระบบกระจายเสียงสาธารณะ ระบบนี้สามารถเรียกย่อ ๆ ว่า ระบบ PA ( Public Address ) เป็นระบบเสียงที่ต้องกำหนด คุณลักษณะของเสียงและบริเวณที่ต้องการกระจายเสียง ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับระบบนี้ คือ การวางตำแหน่งของลำโพง กำลังขยายเสียงและการจัดย่านความถี่เสียง ระบบเสียงเพื่อความบันเทิง ระบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่ต้องการฟังเสียงจากระบบนี้เท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้ระบบนี้ในการประกอบการแสดงต่าง ๆ เช่น การเต้นรำหือร้องเพลง สิ่งสำคัญสำหรับระบบนี้ คือสถานที่จัดงาน ที่ไม่ก่อความรำคาญให้ผู้อื่นคะ
lalita | 24-10-2012 | Hits  22759
ระบบเสียง คือ การนำเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกันให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เราสามารถแบ่งระบบเสียงออกเป็น 5 ชนิด โดยจะอาศัยจุดประสงค์ในการใช้งาน มาเป็นตัวแบ่ง ดังนี้ - ระบบกระจายเสียงสาธารณะ - ระบบเสียงเพื่อความบันเทิง - ระบบเสียงเพื่อการอบรมสัมนาและการประชุม - ระบบเสียงเพื่อการสื่อสารด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - ระบบเสียงเคลื่อนที่เอนกประสงค์
wiphawee | 24-05-2012 | Hits  30694
การรักษาเครื่องเสียงรถยนต์ การดูแล และการรักษาเครื่องเสียงภายในรถยนต์ถ้าจอดรถในที่โล่งแจ้งที่มีแดด เพราะเเสงเเดดนั้นจะทำให้สภาพอากาศในรถนั้นร้อนอบอ้าวทำให้ของที่อยู่ในรถอาจจะละลายได้ ดัง นั้นควรมีม่านบังแดดไว้ที่ลำโพงด้วยไม่อย่างนั้นอาจทำให้ลำโพงเสื่อมได้ เช่น ขอบลำโพงเปื่อย, วอย์คอยน้ำยาละลาย และกรวยลำโพงซีดได้ และจะทำให้เสียงที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร กาติดฟิลม์กันความร้อนนั้นอาจจะช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่ ก่อนหรือหลังการสตารท์เครื่องยนต์รถทุกครั้งควรปิดวิทยุเทปเสียก่อน ไม่อย่างนั้นอาจทำให้วิทยุเทปเส...
admin | 22-05-2012 | Hits  30125
เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ บริษัท Pioneer ประจำประเทศได้ไทย ได้ทำการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ซื่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ตัวใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นการเปิดตัวที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่โดยนำ technology การผลิตใหม่ล่าสุด ที่ชื่อว่าร Mixtrax มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทที่เป็นผู้นำเบอร์หนึ่งในตลาดเครื่องเสียงรถยนต์ สำหรับสินค้าตัวนี้ที่เป็นสินค้าเด่นประจำปี 2012 ก็มีชื่อว่า AVHP8450BT โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาช่วยวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลการสร้างดนตรี โดยการวิเคราะห์ข...
1