Support
www.facebook.com/autocity899
0-2936-6073,0-2966-1748,0-2936-6073
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เทคนิคการการติดตั้งลำโพงเสียงกลางและแหลมที่หน้าสนใจ

วันที่: 19-07-2013

               การติดตั้งลำโพงเสียงกลางและเสียงแหลมนั้น  ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อความบันเทิงภายในรถยนต์  เพราะลำโพงทั้ง 2 แบบนั้นเป็นลำโพงที่ให้การตอบสนองคลื่นความถี่ที่อยู่ในช่วงที่หูของมนุษย์สามารถรับรู้ได้ชัดเจนที่สุด  แต่การที่จะให้ได้เสียงกลางและเสียงแหลมมีประสิทธิภาพเสียงดีนั้นตำแหน่งและการติดตั้งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการให้เสียงของลำโพงกลางและแหลม  โดยการติดตั้งนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักสำคัญและรวมไปถึงการปรับมุมเอียงในระดับองศาที่ต่างกันก็ให้เสียงที่ออกมาต่างกันได้ จึงทำให้การติดตั้งลำโพงนั้นต้องมีการคำนวณระยะและปรับองศาให้เหมาะสมเพื่อให้ได้เสียงที่ออกมาสมบูรณ์ที่สุด โดยทำการติดตั้งเครื่องเสียงให้เรียบร้อยแล้วทำการวางตำแหน่งของลำโพงแต่ละตัวทำการยึดให้เข้าที่ หรือทำการการสร้างตู้รองรับให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว หลังจากนั้นก็ทำการจูนเสียงที่ชิ้นให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ทำการจูนให้เสียงต่างๆ สมดุลกันจนได้ระดับที่หน้าพอใจ โดยทำการปรับทีละเล็กน้อย เพราะการขยับทีละนิดก็ทำให้เสียงที่ออกมาเปลี่ยนได้ในแต่ละย่านของความถี่นั้นๆ หรือในบางครั้งเพียงแค่การฟังด้วยหูอาจจะไม่แม่นยำ จึงมีการใช้เครื่องในการช่วยปรับจูน ที่ผลที่ออกมาต่อจากนั้นจะถูกใจคนฟังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนอีกอยู่ดี อย่างคนที่ชอบฟังเพลงแบบหนักๆ ก็จะฟังแบบจัดจ้านนิดๆ ส่วนบางคนก็ชอบฟังแบบสบายๆ ก็จะเน้นฟังแบบนุ่มนวลมากกว่า ซึ่งแนวเพลงที่ชอบฟังนั้นก็จะถือเป็นหลักในการปรับจูนเสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟัง เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังที่ดีที่สุด